úterý 18. září 2012

"Touch icons" neboli "Dotykové ikony"

"Touch icons" neboli "Dotykové ikony"

"Touch icons" neboli "Dotykové ikony" jsou favicons mobilních zařízení a tabletů. Jejich přidání na Vaše webové stránky je velmi snadné. Takto to funguje s pomocí HTML:

<-! Ve zjednodušené formě: -->
<link rel="apple-touch-icon" href="apple-touch-icon.png">

Pro webové stránky, které neuvádějí vlastní dotykové ikony, existuje následující řešení. Android má výchozí ikonu, a některé systémy se přepnou do favicon pokud je k dispozici.

iOS automaticky přidává některé vizuální efekty na Vaše ikony tak, aby se koordinovala jeho činnost s vestavěnými ikonani na domovské obrazovce (jako to dělá s ikon aplikací). Konkrétně, iOS dodává:- zaoblené rohy,
- drop shadow,
- reflexní lesk.

Lze zabránit doplnění těchto účinků pomocí klíčovho slova:

<link rel="apple-touch-icon-precomposed" href="apple-touch-icon-precomposed.png">


Dále jsou důležité rozměry ikon:
Pro iPhone, iPod touch:
- 57 x 57 pixelů
- 114 x 114 pixelů (vysoké rozlišení pro Retina displej)

Pro iPad:
- 72 x 72 pixelů

Více informací získáte na: http://mathiasbynens.be/notes/touch-icons